You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
+372 6 779 779 / +372 55 342 53
Eesti Eesti
  • Teie ostukorv on tühi!

A-CARE.EE

Turvalisus ja privaatsus

Isikuandmete töötlemine

A-care veebipoe vastutav töötleja on: DBB GRUPP OÜ(registrikood on 10651129), Härgmäe tn. 21-2, Tallinn, Eesti. Tel +372 6 779 779, E-mail: office@dbbgrupp.ee

Milliseid isikuandmeid me töötleme

  • Nimi, telefoninumber ja e-post
  • Postiaadress
  • Pangakonto number
  • Toodete ja teenuste maksumus (ostu ajalugu)

Miks töödeldakse isikuandmeid?

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kaupade tarnimiseks.

Ostuajaloo üksikasju (ostu sooritamise kuupäev, kaubad, kaupade kogus, kliendi andmed), kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste kokkuvõtete koostamiseks ning klientide eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagasitegemiseks.

Isikuandmeid, nagu e-post, telefoninumber ja kliendi nimi, töödeldakse toodete ja teenuste pakkumisega seotud probleemide lahendamiseks.

E-poe kasutaja IP-aadressi või muid veebitunnuseid töödeldakse veebikasutuse statistika jaoks.

Õiguslik alus

Isikuandmeid töödeldakse kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Isikuandmeid töödeldakse juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijakaebuste lahendamine).

Andmeid töödeldakse kliendi nõusolekul järgmiste toimingute tegemiseks: uudiskirja saatmine.

Isikuandmete saajad

Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele e-poe ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning klientidega seotud probleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi valitud transporditeenuse pakkujale. Kui kaup toimetatakse kohale kulleriga, edastatakse koos kontaktandmetega(nimi, teleofninumber ja e-post) ka isiku postiaadress.

Kui veebipoe kontosid säilitab teenusepakkuja, edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada IT-teenuse pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse tagamiseks või andmete majutamiseks.

Turvalisus ja juurdepääs andmetele

Isikuandmeid säilitatakse Elkdata OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidele, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ja USA ettevõtetele, kes on ühinenud Euroopa Liidu/USA andmekaitseraamistikuga.

Veebipoe töötajad saavad isikuandmetele juurde pääseda, et lahendada e-poe kasutamisega seotud tehnilisi probleeme ja pakkuda kliendituge. Veebipood võtab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja IT alaseid turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmeid edastatakse veebipoe andmetöötlejatele (näiteks veo- ja andmete majutamise teenuste pakkujatele) ning töödeldakse e-poe ja töötlejate vahel sõlmitud lepingute alusel. Isikuandmete töötlejad peavad isikuandmete töötlemisel tagama sobivad kaitse-ja turvameetmed.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine

Isikuandmetele pääseb juurde ja neid saab parandada e-poe kasutajakonto profiilil. Kui e-poe ost on sooritatud ilma kasutajakontota, pääseb isiklikele andmetele juurde klienditoega ühendust võttes.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kliendil on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks, andes sellest teada e-kirja teel.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmed kustutatakse veebipoe kliendikonto sulgemisel, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamine on vajalik raamatupidamise või tarbijavaidluste lahendamiseks. Ilma kliendikontota tehtud veebiostude korral säilitatakse ostuajalugu kuni kolm aastat. Maksetega seotud vaidluste ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude rahuldamiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb e-posti teel pöörduda klienditoe poole. Kustutamistaotlustele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul.

Isikuandmete edastamine

E-posti teel saadetud isikuandmete edastamise taotlustele vastatakse ühe kuu jooksul. Klienditugi tuvastab isiku ja teavitab, milliseid isikuandmeid on vaja edastada.

Otseturundus pakkumised

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundus pakkumiste saatmiseks, kui klient on selleks vastava nõusoleku andnud. Kui klient ei soovi otseturundus pakkumisi saada, peaks klient valima vastava lingi e-kirja jaluses või võtma ühendust klienditeenindusega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profiilide koostamine, statistika tegemine jms. ), on kliendil õigus igal ajal vaidlustada nii tema isikuandmete esmane kui ka edasine töötlemine, sealhulgas otseturundusega seotud profiilide koostamine, teatades sellest klienditoele e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe teel (6 779 779, office@dbbgrupp.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).